สอนขั้นตอนการสั่งพิมพ์ชิ้นงาน เครื่องปริ้น 3มิติ ผ่าน ReplicatorG โดยนำ file .Obj หรือ .STL จากที่เราสร้างเอง หรือ www.thingiverse.com มา Generate เป็น Gcode…